XƯỞNG MAY TIỀN TIẾN

Hạng mục: Thi công lắp đặt hệ thống lạnh VRV, hệ thống làm mát nhà xưởng.

Đã hoàn thành.

NESTLE DISTRIBUTION CENTER

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, thông gió và điều hòa không khí.

Đã hoàn thành.