CGV VIỆT TRÌ

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện

Đã hoàn thành 

CGV NHA TRANG

Hạng mục:Thi công hệ thống điện động lực, chiếu sáng trong và ngoài rạp chiếu phim, lắp đặt dây hệ âm thanh

Đã hoàn thành.

CGV PHÚ YÊN

Hạng mục:Thi công hệ thống điện động lực, chiếu sáng trong và ngoài rạp chiếu phim, lắp đặt dây hệ âm thanh

Đã hoàn thành.

CGV LIBERTY HOÀNG VĂN THỤ

Hạng mục: thi công hệ thống điện động lực, chiếu sáng trong và ngoài rạp chiếu phim, lắp đặt dây hệ âm thanh và BMS

Đã hoàn thành

CGV GOLDEN PLAZA

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống điện

Đã hoàn thành.

CGV CENTER POINT

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước.

Đã hoàn thành.

CGV KIÊN GIANG

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện.

Đã hoàn thành

CGV TRÀ VINH

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện.

Đã hoàn thành.