SIÊU THỊ BIG C ĐÀ LẠT

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống điện, hệ thống điện nhẹ, cấp thoát nước, PCCC

Đã hoàn thành.

SIÊU THỊ BIG C CẦN THƠ

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống điện, hệ thống điện nhẹ, cấp thoát nước, PCCC

Đã hoàn thành.

SIÊU THỊ BIG C ORIENTAL

Hạng mục: Cung cấp lắp đặt hệ thống điện, hệ thống điện nhẹ, cấp thoát nước, PCCC

Đã hoàn thành.

VINCOM THỦ ĐỨC

Hạng mục: lắp đặt hệ thống điện, hệ thống điện nhẹ.

Đã hoàn thành.