EMPIRE CITY QUẬN 2

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng, điện nhẹ trong căn hộ Tower 2, MU07

Đang thi công

LIM TOWER 3

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống điện

Đã hoàn thành

CGV VIỆT TRÌ

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện

Đã hoàn thành