CGV GOLDEN PLAZA

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống điện

Đã hoàn thành.

CGV CENTER POINT

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước.

Đã hoàn thành.

CGV KIÊN GIANG

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện.

Đã hoàn thành

VINCOM THỦ ĐỨC

Hạng mục: lắp đặt hệ thống điện, hệ thống điện nhẹ.

Đã hoàn thành.

2220 CĂN HỘ TÁI ĐỊNH CƯ

Hạng mục: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống điện nhẹ, hệ thống cấp thoát nước khu vực tầng căn hộ khối D ( Block D1, D2, D3)

Đã hoàn thành.

CGV TRÀ VINH

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện.

Đã hoàn thành.