CGV NHA TRANG

Hạng mục:Thi công hệ thống điện động lực, chiếu sáng trong và ngoài rạp chiếu phim, lắp đặt dây hệ âm thanh

Đã hoàn thành.